Kullanım Koşulları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz!

İnternet sitesi sayfalarımıza erişiminizden veya internet sitesini kullanımınızdan önce lütfen bu bildirimi dikkatle okuyunuz. İnternet sitemize erişmekle ve siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu internet sitesindeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni ("Bilgi ve/veya Materyal"), sadece "Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri" (bundan sonra "Nurol CAS" olarak anılacaktır) hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Nurol CAS, bu internet sitesindeki bütün Bilginin ("İçerik") hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu Bilginin ve/veya Materyalin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca Nurol CAS bu İçerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

Nurol CAS veya çalışanlarından herhangi birisi bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesinde atıfta bulunulan Bilginin ve/veya Materyalin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; işbu uyarı yazımız ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, Nurol CAS tarafından tamamen reddedilmiştir.

Bu internet sitesinde kullanılan Bilginin ve/veya Materyalin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde Nurol CAS'ye ait olup, ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu internet sitesindeki Bilginin ve/veya Materyalin tamamı veya bir kısmı, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bilginin ve/veya Materyalin herhangi bir kısmının çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu internet sitesinde, Nurol CAS'nin tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu internet sitesindeki "ummak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyetli olmak", "planlamak" ve "tasavvur etmek" gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki Nurol CAS'nin müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. Nurol CAS buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.

Bu internet sitesi Nurol CAS 'nin kontrolünde olmayan internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Dolayısı ile Nurol CAS, bu bağlantılı siteler hakkında herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.

Bu internet sitesinin içeriğinde değişiklik yapma hakkı yalnızca Nurol CAS 'ye ait olup, başka hiçbir kullanıcı, internet sitesinin içeriğini değiştiremez. Nurol CAS, dilediği zaman işbu koşul ve şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın kısmen veya tamamen iptal edebilir, değiştirebilir, sitenin bazı bölümlerine erişimi engelleyebilir.

İnternet sitemizi kullanırken, yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak zorundasınız. Bu internet sitesine erişim ve kullanım sırasında tabi olunan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukukudur.

Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri A.Ş.

ÜST