Kontrol Sistemleri

 • Sistemler için (Uçuş Kontrol, ECS, Görev Sistemleri, vb.) kontrol fonksiyonlarının sağlanması
 • İlgili kontrol fonksiyonunu icra edecek gerekli araç verilerinin algılanması, istenen yedeklilik seviyesine (ikili/üçlü/dörtlü yedeklilik) uygun olacak şekilde  işlenmesi
 • İlgili sistemin kontrolünü sağlayacak komutların üretilmesi (vana, eyleyici, motor, vb.)
 • Geliştirme ve kullanım süresince bakım amaçlı kullanılabilecek arayüzlerin sağlanması
 • Faklı araç arayüzleri ile uyumluluk:
  • RS232, RS422, RS485, CAN, ARINC429, ARINC664/AFDX, MIL-STD-1553B, video, analog/ayrık giriş/çıkış, LVDT/RVDT girişleri, DDV/RHSV, SOV çıkışları, güç çıkışları, akım girişleri, farklı sensör girişleri, vb.
 • Dayanıklı metal kutu
 • Yüksek güvenilirlik değerleri
 • SAE ARP4754A süreçlerine uygun geliştirme süreçleri
 • MIL-STD-461, IP67, MIL-STD-810/RTCA DO-160 standartlarında kalifiye edilebilir
 • RTCA DO-178C ve RTCA DO-254 standartlarına göre (Level A’ya kadar) sertifiye edilebilir

ÜST